Zakres pracy Centrum Seksuologii i Psychoterapii w obszarze transpłciowości

 

Wsparcie dla osób transpłciowych w Centrum Seksuologii, Psychoterapii i Psychosomatyki w Sopocie

W Centrum Seksuologii i Psychoterapii osoby pełnoletnie doświadczające niezgodności płciowej (gender incongruence według ICD-11 [WHO, 2019]) lub dysforii płciowej (gender dysphoria według DSM-5 [APA, 2013]) mogą korzystać ze wszystkich usług medycznych i psychologicznych. Zakres pracy Centrum w obszarze transpłciowości obejmuje w szczególności:

 • diagnostykę i wydawanie opinii dla osób transpłciowych w celu:
  • przygotowania do dostosowania aspektów biologicznych do tożsamości płciowej przez rozpoczęcie interwencji hormonalnej (feminizującej lub maskulinizującej) oraz kwalifikacji seksuologicznej do zabiegów operacyjnych uzgadniających płeć
  • uzyskania uzgodnienia płci urzędowej (w systemie PESEL oraz w dowodzie osobistym);
 • wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne, psychiatryczne oraz endokrynologiczne na każdym etapie procesu tranzycji

Wsparcie w naszym Centrum mogą również otrzymać rodziny oraz bliscy osób transpłciowych.

 

Specjaliści Centrum Seksuologii i Psychoterapii zajmujący się pracą z osobami z niezgodnością płciową oraz dysforią płciową  

 • psychoterapeuta, seksuolog: mgr Magdalena Nowacka
 • psychiatra: dr Łukasz Müldner-Nieckowski (w naszym Centrum konsultacje prowadzi wyłącznie online)

 

Usługi medyczne i psychologiczne dla osób transpłciowych oferowane przez nasze Centrum

Centrum Seksuologii i Psychoterapii w Sopocie zapewnia możliwość:

 • uzyskania oceny psychologiczno-seksuologicznej, która kwalifikuje do podjęcia hormonalnej terapii zastępczej, zabiegów operacyjnych w kierunku uzgodnienia płci oraz do postępowania sądowego w sprawie o ustalenie płci prawnej;
 • uzyskania oceny lekarskiej (psychiatryczno-seksuologicznej) –  która kwalifikuje do podjęcia hormonalnej terapii zastępczej, zabiegów operacyjnych w kierunku uzgodnienia płci oraz do postępowania sądowego w sprawie o ustalenie płci prawnej; Gdy istnieje taka potrzeba, lekarz może wprowadzić farmakoterapię (w wypadku współwystępowania innych trudności) oraz skierować na psychoterapię;
 • podjęcia psychoterapii związanej z trudnościami towarzyszącymi osobom  z niezgodnością czy dysforią płciową;
 • podjęcia psychoterapii, wsparcia psychologicznego lub konsultacji dla partnerów osób transpłciowych, ich rodziców i innych osób bliskich;
 • podjęcia psychoterapii par, w których jedna bądź dwie osoby doświadczają niezgodności płciowej.

 

Konsultacje, które służą uzyskaniu opinii kwalifikującej do tranzycji somatycznej i metrykalnej 

Diagnostyka prowadzona jest w zespole:

 • lekarz seksuolog (ocena psychiatryczna i seksuologiczna),
 • psycholog seksuolog (ocena psychologiczna i seksuologiczna).

Należy podkreślić, że każde zgłoszenie wymaga indywidualnego podejścia. Liczba spotkań konsultacyjno-diagnostycznych poprzedzających wystawienie opinii jest ustalana w przebiegu pierwszych konsultacji. W uzasadnionych przypadkach proces konsultacyjno-diagnostyczny może ulec wydłużeniu. Opinia jest wystawiana po zakończeniu całego procesu diagnostycznego.

Po uzyskaniu opinii można udać się do lekarza endokrynologa w celu rozpoczęcia hormonalnej tranzycji płci (badanie somatyczne, ocena stanu zdrowia).

 

Ocena psychologiczno-seksuologiczna

Do uzyskania oceny psychologiczno-seksuologicznej konieczne jest odbycie kilku-kilkunastu sesji diagnostycznych, które odbywają się co tydzień oraz obejmują:

 • wywiad psychologiczno-seksuologiczny – ma on na celu m.in. potwierdzenie występowania dysforii/niezgodności płciowej oraz wykluczenie ewentualnego wtórnego wystąpienia dysforii płciowej lub objawów; specjalista chce upewnić się, że sytuacja pacjenta/pacjentki jest na tyle stabilna, że może udzielić świadomej zgodę na wdrożenie postępowania leczniczego;
 • psychoedukację oraz ocenę wiedzy pacjentki/pacjenta m.in. w zakresie: 
  • działania hormonów płciowych;
  • psychospołecznych następstw tranzycji;
  • aspektów prawnych tranzycji;
 • omówienie oczekiwań pacjenta dotyczących tranzycji;
 • omówienie korzyści wynikających z coming outu;
 • omówienie możliwości podjęcia psychoterapii wspierającej na czas tranzycji;
 • normalizację doświadczenia transpłciowości
 • wskazanie zasobów społecznościowych i organizacji pozarządowych mogących udzielić wsparcia pacjentowi/pacjentce oraz jego/jej rodzinie;
 • podczas spotkań zostają wykonane kwestionariuszowe testy psychologiczne;
 • poradnictwo związane z indywidualną sytuacją pacjenta/pacjentki dotyczącą relacji i zachowań seksualnych, ewentualnych dysfunkcji, zdrowia seksualnego i profilaktyki zakażeń przenoszonych drogą płciową;
 • w uzasadnionych, uzgodnionych z pacjentem/pacjentką przypadkach wspólne rozważenie podjęcia przez osobę badaną psychoterapii, leczenia psychiatrycznego lub skorzystania z innej formy pomocy. Psychoterapię w takich wypadkach prowadzi inny specjalista niż osoba diagnozująca.

 

Opinia psychologiczna i psychiatryczna dla osób transpłciowych i niebinarnych – jak przystąpić do procesu opiniowania?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 789 190 192 lub mailowego na adres rejestracja@centrumseksuologii.pl w celu umówienia konsultacji w Centrum Seksuologii i Psychoterapii w Sopocie. Rozpoczęcie diagnostyki, podobnie jak korzystanie z innych usług w naszym centrum, nie wymaga skierowania ani spełnienia dodatkowych warunków.