Rozpoczynamy nabór do zamkniętej grupy terapeutycznej dla osób dorosłych zmagających się z diagnozą osobowości borderline oraz osób, które mają nasilone cechy tej osobowości, bez pełnego spełnienia kryteriów.

Grupa zamknięta oznacza, że będziemy zawsze spotkać się w tym samym gronie, tak byśmy mogli się dobrze poznać i czuć się ze sobą bezpiecznie. Grupa będzie prowadzona w nurcie terapii schematu, który jest nurtem terapeutycznym o udowodnionej naukowo skuteczności w leczeniu zaburzeń osobowości.

Grupa prowadzona będzie przez Hannę Malinowską-Wikaryjczyk oraz Agnieszkę Wroczyńską. Obie terapeutki od wielu lat prowadzą praktykę terapeutyczną: są certyfikowanymi terapeutkami i superwizorkami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. Obydwie ukończyły też pełne szkolenie terapii schematu indywidualnej, oraz szkolenie grupowej terapii schematu. Proces grupowy będzie prowadzony pod stałą superwizją.

Grupa rozpocznie się spotkaniem diagnostycznym przeprowadzonym przez obydwie prowadzące. Spotkanie diagnostyczne służyć będzie wzajemnemu poznaniu się, sprawdzeniu czy proponowany sposób pracy będzie dla osoby uczestniczącej korzystny oraz pomoże zbudować grupę, w której każdy będzie mógł się poczuć wspierany i rozumiany. Po spotkaniu diagnostycznym osoba uczestnicząca może podjąć decyzję dotyczącą dalszej współpracy.

Po kwalifikacji do grupy rozpoczniemy pracę terapeutyczną. Planujemy 42 spotkania, z zaplanowaną wcześniej przerwą wakacyjną.

Spotykać się będziemy w poniedziałki w godzinach 13.00-15.00 w Centrum Seksuologii, Psychoterapii i Psychosomatyki w Sopocie

Cennik:
Spotkanie diagnostyczne 200 zł – wizyta będzie trwać ok. 2 godziny, w czasie którego uczestnik otrzyma informację zwrotną z zaleceniami dalszego procesu terapeutycznego
Spotkania grupowe: 230 zł

Przewidywany czas rozpoczęcia pracy terapeutycznej: po utworzeniu grupy,marzec 2024