Paweł Trzciński

Paweł Trzciński

Paweł Trzciński jest psychologiem, seksuologiem oraz psychoterapeutą. Od 2008 roku zajmuje się poradnictwem psychologicznym i seksuologicznym. Posiada tytuł magistra psychologii i jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Aktualnie uczestniczy w 4-letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie Gestalt, które odpowiada wymaganiom Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt (EAGT) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychotherapy (EAP).

Przez wiele lat zdobywał doświadczenie jako wykładowca akademicki, prowadząc zajęcia na Katedrze Seksuologii Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specjalizował się również w poradnictwie i interwencji kryzysowej w Poradni Młodzieżowej przy tej samej uczelni. Jako współautor artykułów naukowych i publicystycznych, a także współorganizator konferencji i debat naukowych, aktywnie przyczynia się do rozwoju dyskusji na temat psychologii i zdrowia seksualnego. W ostatnich latach jego zainteresowania zawodowe poszerzyły się o praktykę uważności (mindfulness), psychosomatykę oraz zastosowanie psychodelików w terapii. Podlega regularnej superwizji, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług. W swojej praktyce skupia się na pracy z osobami dorosłymi, oferując sesje indywidualne oraz konsultacje dla par. Prowadzi również grupy warsztatowe i sesje psychoedukacyjne.

Wykształcenie i wybrane szkolenia:

• Ukończył jednolite 5-letnie studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.
• Zdobył podyplomowe wykształcenie z zakresu seksuologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
• Uczestniczy w 4-letnim programie szkoleniowym z psychoterapii w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie.
• Ukończył roczny Kurs Psychologii Procesu w Fundacji Studium Psychologii Procesu w Warszawie.
• Posiada certyfikat z Kursu Mindfulness wydanego przez Mindfulness Association Polska w Warszawie.
• Ukończył szkolenie z Integracji Doświadczeń Psychodelicznych - Teoria i Praktyka, organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychodeliczne w Warszawie.

INFORMACJE

  • Specjalności:
  • psycholog, seksuolog, psychoterapeuta