Marika Marcińczuk

Marika Marcińczuk

dr Maria Marcińczuk, doktor nauk społecznych, psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Instytucie Poznawczym, pedagog, badaczka,  trenerka TOC –programu wspierającego myślenie krytyczne i komunikację opartą na empatii i potrzebach.
Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Absolwentka studium komunikacji bez przemocy oraz licznych szkoleń
i warsztatów pogłębiających kompetencje miękkie. Zwolenniczka rozwiązań pokojowych i mediacji.
Lubię towarzyszyć ludziom w rozwoju. Cenię sobie międzynarodowe
i wielokulturowe doświadczenia edukacyjne oraz doświadczenie pracy ze studentami.
Staż psychoterapeutyczny odbyłam w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza na oddziale dziecięco-młodzieżowym.
Chętnie pracuję z młodzieżą i młodymi dorosłymi, zadziwiają mnie swoim sposobem pojmowania rzeczywistości i świata, który tworzą.
Jestem przekonana o sile relacji w procesie terapeutycznym.
Swoją pracę regularnie poddaję superwizji.

INFORMACJE

  • Specjalności:
  • dr n. społecznych, psychoterapeuta