Katarzyna Makarska

Katarzyna Makarska

Jestem psycholożką - seksuolożką, psychoterapeutką poznawczo - behawioralną w trakcie certyfikacji oraz edukatorką seksualną.

W 2015 roku ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Gdańskim, specjalność neurobiopsychologia.

W 2018 roku ukończyłam seksuologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Sopocie.

Obecnie jestem w trakcie IV, ostatniego roku szkoły psychoterapii poznawczo – behawioralnej, który zakończy się egzaminem certyfikacyjnym.  

Pracuję z osobami dorosłymi indywidualnie oraz z parami. W swojej pracy korzystam nie tylko z metod poznawczo – behawioralnych.

Stosuję również narzędzia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, której ukończyłam dwa stopnie oraz z Porozumienia Bez Przemocy, którego również ukończyłam dwa stopnie szkoleniowe.

Bliskie w pracy są mi również podejścia III fali CBT - zwłaszcza terapia schematów.  

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku, pracując terapeutycznie z osobami z niepełnosprawnościami w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gdańsku oraz w trakcie praktyki indywidualnej.  

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Należę do Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. 

INFORMACJE

  • Specjalności:
  • psycholog, psychoterapeuta, seksuolog