Katarzyna Lis-Radomska

Katarzyna Lis-Radomska

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Ukończyłam szkolenie w zakresie psychoterapii w nurcie systemowym w Wielkopolskim Towarzystwie Psychoterapii Systemowej, którego jestem członkinią. Jestem absolwentką Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, należę też do Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Doświadczenie zawodowe zdobywałam poprzez współpracę między innymi z Poradnią Psychologiczno-Seksuologiczną “Bliżej Siebie”, Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Pegaz w Gdyni, Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku, a także Stowarzyszeniem Amnesty International jako trenerka praw człowieka. Pracowałam również z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w PSONI. W ramach współpracy z placówkami oświatowymi, m.in. ze Szkołą Podstawową i Liceum Thinking Zone w Gdańsku, prowadziłam warsztaty psychologiczne oraz edukację seksualną. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Obszary moich zainteresowań i doświadczenia zawodowego to psychologia i psychoterapia rodziny. W swojej pracy zajmuję się problematyką seksuologii wieku rozwojowego, a także psychoterapią par również w zakresie problemów seksualnych

INFORMACJE

  • Specjalności:
  • Psychoterapeuta, seksuolog