Katarzyna Józepczuk

Katarzyna Józepczuk

Katarzyna Józepczuk jest specjalistą psychiatrą i specjalistą psychiatrą dzieci i młodzieży, należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W 2002 r. ukończyła studia na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku, w kolejnych latach odbywała szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii  oraz psychiatrii dzieci i młodzieży.

Katarzyna Józepczuk przez kilkanaście lat zdobywała bogate doświadczenie zawodowe pracując w poradniach zdrowia psychicznego (Tczew, Malbork, Prabuty) oraz oddziale ogólnopsychiatrycznym (NZOZ ”Centrum Psychiatrii” w Prabutach, gdzie w latach 2009-2022 pełniła funkcję ordynatora), dodatkowo pracowała z pacjentami w wieku podeszłym jako konsultant w zakładach opiekuńczo-leczniczych (somatycznym i psychiatrycznym w ZOL i ZOL-P w Prabutach) oraz lekarz konsultant w placówce penitencjarnej (ZK w Malborku). Po kilkunastu latach wróciła do Trójmiasta i obecnie pracuje jako psychiatra osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

W pracy łączy leczenie farmakologiczne z podejściem psychoterapeutycznym. Uczestniczy w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach z zakresu zdrowia psychicznego, traktuje  superwizję jako ważny element swojej praktyki.

INFORMACJE

  • Specjalności:
  • Specjalista psychiatria, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży