Aleksandra Plata

Aleksandra Plata

Jestem doktorem nauk społecznych, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (nr certyfikatu 1065) oraz psychologiem-seksuologiem w trakcie certyfikacji z zakresu seksuologii klinicznej (Polskie Towarzystwo Seksuologiczne). Podczas psychoterapii korzystam z metod pracy klasycznej terapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT) oraz modeli terapeutycznych, które wywodzą się z tego nurtu: Terapii Schematów, Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) i Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT). Model pracy dobieram indywidualnie w zależności od potrzeb i trudności zgłaszanych przez pacjenta. W kontakcie klinicznym kieruję się przede wszystkim dobrem pacjenta, pracując zgodnie z Kodeksem Etycznym PTTPB. Dbając o jakość świadczonej pomocy, regularnie uczestniczę w systematycznej superwizji.

Swoje kwalifikacje i umiejętności terapeutyczne zdobywałam podczas studiów, specjalistycznych staży oraz konferencji i seminariów naukowych. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT) oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (PTS).

Aktualnie jako wykładowca współpracuję ze Szkołą Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, gdzie dzielę się swoją wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym z innymi psychoterapeutami w trakcie szkolenia.

Oferuję konsultacje (w tym seksuologiczne) i psychoterapię osób dorosłych. Prowadzę także psychoterapię par w podejściu EFT.

Wykształcenie:

2022 - Uniwersytet Gdański: ukończenie studiów doktoranckich oraz nadanie stopnia doktora nauk społecznych

2017–2021 – Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS: czteroletnie dwustopniowe studia podyplomowe w psychoterapii poznawczo-behawioralnej realizowane przez Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS pod kierownictwem dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej

2014 r. – do teraz – Uniwersytet Gdański: Wydział Nauk Społecznych, Studia Doktoranckie z Zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce

2014–2015 – Gdański Uniwersytet Medyczny: Wydział Nauki o Zdrowiu, studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej (psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, zaburzenia osobowości człowieka dorosłego, psychologia kliniczna chorego somatycznie).

2009–2014 – Uniwersytet Gdański: Wydział Nauk Społecznych, studia magisterskie z zakresu psychologii

2006–2011 – Uniwersytet Gdański: Wydział Nauk Społecznych, studia magisterskie z zakresu pedagogiki

INFORMACJE

  • Specjalności:
  • dr n. społ., psychoterapeuta, seksuolog