Aleksandra Plata

Aleksandra Plata

Psycholog, seksuolog, doktor nauk społecznych, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (numer certyfikatu 1065). Obecnie znajduje się w procesie certyfikacji z zakresu seksuologii klinicznej przy Polskim Towarzystwie Seksuologicznym.

W trakcie prowadzenia psychoterapii wykorzystuje różne metody pracy, w tym klasyczną terapię Poznawczo-Behawioralną (CBT) oraz modele terapeutyczne oparte na tym nurcie, takie jak Terapia Schematów, Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz Terapia Dialektyczno-Behawioralna (DBT). Wybór konkretnego modelu terapeutycznego jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i trudności zgłaszanych przez pacjenta.
W swojej pracy klinicznej kieruje się przede wszystkim dobrem pacjenta i pracuje zgodnie z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Dla zapewnienia najwyższej jakości świadczonej pomocy, regularnie uczestniczy w superwizjach.

Kwalifikacje i umiejętności terapeutyczne były rozwijane podczas studiów, specjalistycznych staży oraz poprzez udział w konferencjach i seminariach naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT) oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (PTS).

Aktualnie pełni funkcję wykładowcy w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, gdzie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi psychoterapeutami w trakcie szkolenia.

Oferuje konsultacje seksuologiczne oraz psychoterapię dla osób dorosłych, w tym terapię par w podejściu EFT.

Wykształcenie:

- Ukończenie studiów doktoranckich i uzyskanie stopnia doktora nauk społecznych na Uniwersytecie Gdańskim w 2022 roku.
- Czteroletnie dwustopniowe studia podyplomowe w psychoterapii poznawczo-behawioralnej realizowane przez Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w latach 2017–2021 pod kierownictwem dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej
- Studia doktoranckie w zakresie Pedagogiki i Nauk o Polityce na Uniwersytecie Gdańskim od 2014 roku.
- Studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej (psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, zaburzenia osobowości człowieka dorosłego, psychologia kliniczna chorego somatycznie) na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014–2015.
- Studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Gdańskim w latach 2009–2014.
- Studia magisterskie z pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim w latach 2006–2011.

INFORMACJE

  • Specjalności:
  • dr n. społ., psychoterapeuta, seksuolog