Centrum Seksuologii i Psychoterapii w Sopocie

 

Zadzwoń: 789 190 192 lub zarejestruj się on-line
Seksualność dzieci i młodzieży - szkolenie

O transpłciowości i niebinarności w procesie psychoterapii i wsparciu psychologicznym

 

 

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej pojęcia płci, transpłciowości oraz zwrócenie uwagi na istotne aspekty pracy psychoterapeutycznej z osobą transpłciową z zachowaniem standardów inkluzywności i w oparciu o najnowsze wytyczne Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Szkolenie będzie umożliwiało wymianę myśli i doświadczeń niezbędnych w pracy z osobami transpłciowymi i niebinarnymi.

Uczestnictwo w szkoleniu łączy się z możliwością uzyskania punktów edukacyjnych w procesie ubiegania się o certyfikat seksuologa klinicznego. Szkolenie jest akredytowane przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Szkolenie stanowi formę doskonalenia zawodowego,                        w tym przygotowania do uzyskania, bądź odnowienia certyfikatu psychoterapeuty.

 

Uczestnik szkolenia:

– rozwinie umiejętności z zakresu wspierania osób transpłciowych i niebienarnych;

– pozna sposób przygotowania zaświadczenia do procesu tranzycji;

– zyska doświadczenie i otrzyma narzędzia z zakresu inkluzywnego wspierana osób transpłciowych w pracy pomocowej, psychoterapeutycznej dotyczącej różnych tematów, lecz z uwzględnieniem obszaru tożsamości i codziennych wyzwań z jakimi mierzą się osoby transpłciowe;

– zyska dostęp do bazy kontaktów osób zajmujących się opiniowaniem psychologiczno-seksuologicznym oraz do grup wsparcia dla osób transpłciowych;

– poszerzy wiedzę zakresu seksuologii, uwarunkowań płci, o etapach procesu tranzycji;

– pozna przykłady pracy klinicznej polegającej na wspieraniu osób transpłciowych w wyrażaniu ich tożsamości;

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z wykształceniem psychologicznym, pedagogicznym, psychoterapeutycznym (lub w trakcie studiów), pracujących w obszarze pomocowym.

 

Szkolenie odbędzie się 18.11.2023 r., w godzinach 09:00-19:00

Czas trwania szkolenia to: 10 godzin

Miejsce szkolenia:

Centrum Seksuologii, Psychoterapii i Psychosomatyki w Sopocie. W przypadku większej ilości zgłoszeń, organizator szkolenia odpowiednio wcześniej poinformuje uczestników o ewentualnej zmianie miejsca spotkania na terenie Trójmiasta.

Zgłoszenia są przyjmowane są do 10.11.2023 r., drogą e-mail, na adres: szkolenia.centrumsopot@gmail.com

W tytule proszę wpisać tytuł szkolenia, wraz z jego datą. Istnieje możliwość wystawienia faktury.

 

Sylwetka zawodowa osób prowadzących szkolenie

Dominika Rajska

certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, psycholożka, seksuolożka w trakcie certyfikacji z Seksuologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, oraz w trakcie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnego. Członkini PTS i PTTPB.

Zdobywała wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami transpłciowymi i niebinarnymi podczas sporządzania opinii psychologiczno-seksuologicznych do sądowego uzgodnienia płci oraz podczas prywatnej praktyki psychoterapeutycznej. Posiada doświadczenie w pracy w interwencji kryzysowej, ośrodku leczenia uzależnień, pomocy osobom doświadczającym przemocy, oraz edukacji psychoseksualnej dzieci i młodzieży. Prowadzi warsztaty z obszaru seksuologii, tożsamości dla osób pracujących pomocowo.

Ukończyła studia magisterskie z psychologii w UH SWPS w Sopocie, studia podyplomowe z Seksuologii w WUM oraz kursy specjalizacyjne w CMKP WUM w Warszawie. Uczestniczy w konferencjach naukowych oraz szkoleniach, regularnie uczestniczę w superwizjach.