Centrum Seksuologii, Psychoterapii i Psychosomatyki w Sopocie

 

Zadzwoń: 789 190 192 lub zarejestruj się on-line
Seksualność dzieci i młodzieży - szkolenie

Praca w obszarze seksualności z pacjentkami z zespołami bólowymi

Podejście interdyscyplinarne

 

Podstawowym celem szkolenia będzie zyskanie wiedzy i doświadczenia w pracy w z obszaru seksualności z pacjentkami doświadczającymi problemów seksuologicznych. Połączenie dyscyplin naukowych, takich jak: psychologia, seksuologia, ginekologia oraz fizjoterapia stwarza możliwość udzielania kompleksowej pomocy i stanowi najbardziej aktualny kierunek działania na rzecz zdrowia seksualnego. Szkolenie będzie poruszało tematykę psychoterapii poznawczo-behawioralnej, interwencji medycznych, fizjoterapii uroginekologicznej, akcentując wymiar praktyczny w pracy klinicznej z pacjentem. Podczas szkolenia będziemy pracować na studiach przypadków wspólnie prowadzonych pacjentów, przyglądając się ich problematyce z różnych perspektyw.

Uczestnictwo w szkoleniu łączy się z możliwością uzyskania punktów edukacyjnych w procesie ubiegania się o certyfikat seksuologa klinicznego. Szkolenie jest akredytowane przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Szkolenie stanowi formę doskonalenia zawodowego, w tym przygotowania do uzyskania, bądź odnowienia certyfikatu psychoterapeuty.

 

Uczestnik szkolenia:

– zyska wiedzę i umiejętności do prowadzenia wywiadu seksuologicznego, który będzie stanowił podstawę diagnozy klinicznej problemu pacjentki;

– pozna etiologię zaburzeń seksualnych u kobiet oraz zakres oddziaływań i obszar pomocy z zakresu psychoterapii, ginekologii i fizjoterapii uroginekologicznej;

– rozwinie umiejętności konceptualizacji problemu zgłaszanego przez pacjentki, uwzględniając wymiar indywidualny, relacyjny oraz osobowościowy;

– zyska wiedzę z zakresu diagnostyki różnicowej oraz postępowania leczniczego u pacjentek z dysfunkcjami bólowymi pochwy i sromu;

– zdobędzie umiejętność prawidłowej kwalifikacji pacjentek do wdrożenia działań leczniczych zachowawczych i zabiegowych;

– dzięki poznaniu szerszego spojrzenia na problemy bólowe będzie w stanie decydować o konieczności skierowania pacjentki do innego specjalisty;

– pozna i zyska doświadczenie w stosowaniu bezpiecznych ćwiczeń wpływających na zmniejszenie dolegliwości  bólowych u pacjentek;

– pozna ćwiczenia budujące połączenie z ciałem oraz  poprawiające odczuwanie ciała (obszar miednicy) w celu zrozumienia potrzeb i zaplanowania kierunku pracy z pacjentkami doświadczającymi bólu.

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów i specjalistek z dziedziny psychologii, fizjoterapii uroginekologicznej, ginekologii, lekarzy i lekarek, terapeutów i terapeutek pracujących z pacjentkami z zaburzeniami seksuologicznymi lub gotowych do tego, by rozpocząć pracę w tym obszarze.

 

Szkolenie odbędzie się 02.-03.12.2023 r. w godzinach 09:00-19:00 (sobota), 09:00-14:00 (niedziela). Czas trwania szkolenia to: 15 godzin

Maksymalna ilość uczestników w grupie: 20 osób

Miejsce szkolenia:

Centrum Seksuologii, Psychoterapii i Psychosomatyki w Sopocie. W przypadku większej ilości zgłoszeń, organizator szkolenia odpowiednio wcześniej poinformuje uczestników o ewentualnej zmianie miejsca spotkania na terenie Trójmiasta.

Zgłoszenia są przyjmowane są do 19.11.2023 r., drogą e-mail, na adres: szkolenia.centrumsopot@gmail.com

W tytule proszę wpisać tytuł szkolenia, wraz z jego datą. Istnieje możliwość wystawienia faktury.

Cena szkolenia: 1890 zł

Sylwetka zawodowa osób prowadzących szkolenie

Aleksandra Plata

doktor nauk społecznych, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (nr certyfikatu 1065) oraz psycholog-seksuolog w trakcie certyfikacji z zakresu seksuologii klinicznej (Polskie Towarzystwo Seksuologiczne). Ukończyła całościowe szkolenie z Terapii Schematu akredytowane przez ISST (International Society of Schema Therapy) przygotowujące do certyfikatu standardowego lub zaawansowanego ISST oraz szkolenia z zakresu seksualności w terapii par EFT (Emotionally Focused Therapy). Absolwentka studiów doktoranckich oraz podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej i 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT) oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (PTS).

Aktualnie jako wykładowca współpracuje ze Szkołą Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej przy USWPS, gdzie dzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym z innymi psychoterapeutami w trakcie szkolenia. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i szkoleniowe.

Prowadzi własną praktykę („Gabinet Nurt” www.gabinetnurt.pl w Gdyni), współpracuje z Kliniką Terapii Poznawczo-Behawioralnej USWPS oraz Centrum Seksuologii, Psychoterapii i Psychosomatyki w Sopocie, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną oraz par.

Milena Kabatnik

absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne odbywała w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. Doświadczenie zabiegowe zdobywała również w Oddziale Patologii Ciąży Szpitala Bielańskiego w Warszawie i w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Medicover.

W 2021 złożyła Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii.                                Od 2018r. pracuje w Telefonie Zaufania Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, gdzie udziela wsparcia konsultacyjnego, edukacyjnego zgłaszającym się pacjentom. W 2021 zakończyła studia podyplomowe z zakresu Seksuologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej                                   w Warszawie i Sopocie. 

Jej głównymi obszarami zainteresowania jest diagnostyka i leczenie pacjentek z dysfunkcjami seksualnymi, zaburzeniami endokrynologicznymi oraz diagnostyka i leczenie niepłodności. Dodatkowo od lat hobbystycznie zajmuje się szkoleniami w zakresie swoich dziedzin pracy, trenerka umiejętności miękkich, obecnie chętnie szkoli innych specjalistów,  dzieląc się swoją wiedzą                                   i doświadczeniem.

Jest w komitecie założycielskim Polskiego Towarzystwa Zdrowia Reprodukcyjnego i Seksualnego, obecnie jest członkiem Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, jest również Członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii.

Na co dzień pracuje w Klinice Leczenia Niepłodności w Gdańsku, Centrum Seksuologii, psychoterapii i psychosomatyki w Sopocie oraz Poliklinice Centrum w Gdyni.

Zuzanna Kulczyńska

fizjoterapeutka  specjalizująca się w fizjoterapii uroginekologicznej  (certyfikowana terapeutka uroginekologiczna, akredytacja Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego) oraz ortopedycznej  (certyfikowana terapeutka International Academy of Orthopedic Medicine). Od lat jest zafascynowana  fizjoterapią i pracą z ciałem. Doświadczenie pozwala jej płynnie łączyć różne dziedziny fizjoterapii, technik manualnych oraz ćwiczeń,  tak by praca z ciałem była kompleksową pracą z człowiekiem ( m. in. techniki osteopatyczne w giekologii i położnictwie, neuromobilizacja, techniki powięziowe, praca z blizną, ćwiczenia oddechowe, trening medyczny, proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe)

W pracy z pacjentką stosuje  wnikliwą diagnozę funkcjonalną, wspierając się szczegółowym wywiadem.  Jako fizjoterapeutka uroginekologiczna pracuje przede wszystkim  z kobietami, których dolegliwości manifestują się w obszarze miednicy.

Oprócz pracy w gabinecie edukuje oraz działa na rzecz przełamywaniem tabu wokół zdrowia kobiet. Jest współautorką MOCy (Mapy Obserwacji Cyklu) oraz współzałożycielką Stowarzyszenia Masterki www.masterki.pl. Prowadzi własny gabinet www.lekkostrefa.pl oraz współpracuje z www.centrumseksuologii.pl.