Michalina Bulczak

Michalina Bulczak

Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W roku 2019 r. uzyskała tytuł magistra położnictwa, w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego.

Od 2018 r. zawodowo związana z Oddziałem Położnictwa i Ginekologii Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach.

W 2021 r. z wynikiem pozytywnym zdała egzamin kończący szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne uzyskując tytuł terapeuty uroginekologicznego. Wiedzę z zakresu uroginekologii rozwija uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach. W swojej praktyce ambulatoryjnej prowadzi terapię zaburzeń dna miednicy wykorzystując aparat USG oraz techniki biofeedback.

INFORMACJE

  • Specjalności:
  • Położna, terapeutka uroginekologiczna