Marta Herstowska

Marta Herstowska

Marta Herstowska jest doktorem nauk medycznych, specjalistą psychiatrą, specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym.
Po ukończeniu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podjęła kształcenie specjalizacyjne w Klinice Psychiatrii Dorosłych, gdzie od samego początku nabierała doświadczenia w pracy z pacjentami, jednocześnie mogąc realizować swoje plany naukowe czego skutkiem była obrona pracy doktorskiej „Aktywność układu serotoninergicznego oceniana testem z obciążeniem buspironem u pacjentów z zaburzeniem lękowym z napadami paniki” w 2016 roku.
W pracy zawodowej przez wiele lat koncentrowała się głównie na pracy z pacjentami dorosłymi z diagnozą zaburzeń afektywnych lękowych i odżywiania.
Odkąd rozpoczęła pracę jako psychiatra dziecięcy, odkryła, że to właśnie praca z młodzieżą daje najwięcej radości i satysfakcji.
W związku z tym, ze z coraz większą pasją podchodzi do wielowymiarowości swojej pracy, obecnie pracuje jako psychiatra na stanowisku adiunkta w Klinice Diabetologii Dziecięcej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dodatkowo Marta Herstowska jest częścią zespołu bariatrycznego szpitala MSWiA w procesie chirurgicznego leczenia otyłości. Obie prace są miejscem gdzie może rozwijać się naukowo, tworząc kompleksowe modele opieki nad pacjentami z zaburzeniami odżywiania, co stanowić będzie przedmiot dorobku habilitacyjnego.
Od kilku lat poza pracą z pacjentami jest wykładowcą Uniwersytetu SWSP na studiach podyplomowych na kierunku Psychoterapia poznawczo-behawioralna i Psychodietetyka.
Odpoczynek w czasie wolnym od pracy to dalekie podróże po świecie i od niedawna – jazda motocyklem.

INFORMACJE

  • Specjalności:
  • dr n.med., specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta